WERK-WIJZER

meubelmaker

Voor een oriënterend gesprek kom ik bij u langs om kennis te maken, de ruimte zien, de sfeer proeven en beeld te vormen wat uw wensen zijn. In zo’n gesprek ontstaan de grote lijnen in aantal ontwerpschetsen, mogelijke of gewenste materialen, gebruik, speciale wensen, etc.  In de regel kan ik dan of later, afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp, een orde van grootte van de kosten aangeven. Of de bestedingsruimte in grote lijnen worden aangegeven.  Dan kunnen  al keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot de materialen.  Op basis van de ontwerpschets besluit u mij de ontwerpschets uit te laten werken tot ontwerptekeningen op basis van een ontwerp budget dat we dan afspreken. Aan zo’n oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

In de ontwerptekeningen wordt de ontwerpschets uitgewerkt tot tekeningen op schaal met afmetingen, materiaalsoort en details. Zo wordt duidelijk hoe het er uit zal gaan zien. Die tekeningen ontvangt u digitaal, kunt u in alle rust bekijken en laten inwerken. Gewenste veranderingen kunnen dan worden aangegeven en ontwerptekeningen daarop aangepast. Dit voorkomt misverstanden later.

Als de ontwerptekeningen akkoord zijn bevonden, wordt op basis daarvan een prijsopgave gemaakt. Deze omvat ontwerp- en tekenkosten, materiaalkosten, kosten voor arbeid, transport en eventueel uitbesteed werk.  Op basis daarvan besluit u mij het ontwerp ook te laten uitvoeren.

Op de ontwerptekeningen rust auteursrecht, die mogen alleen met mijn uitdrukkelijke toestemming door derden worden uitgevoerd.

Bij akkoord met prijsopgave ontvangt u een opdrachtbevestiging en voorschotfactuur die  ontwerp-, materiaalkosten en kosten voor uitbesteed werk omvat. Na betaling van deze factuur worden materialen aangeschaft en, indien van toepassing, afspraken met derden gemaakt.

Na aanschaf van de materialen ontvangt u een factuur van ca 60% van de resterende kosten. Na voldoen van de factuur worden de werkzaamheden gestart.

Bij aflevering ontvangt u een factuur voor het resterende bedrag en, eventueel, kosten voor extra werk. Soms valt met name inbouwen niet goed te begroten. In prijsopgave is dan een schatting als “stelpost” opgenomen.

Bij besluiten na het leveren van de ontwerptekeningen toch van de opdracht af te zien, worden de kosten voor maken van de ontwerptekeningen in rekening gebracht.

Bij annuleren van de opdracht als werkzaamheden zijn gestart worden alle  tot dan toe gemaakte kosten in rekening gebracht.