voor duurzaam

Overgaan naar duurzaam produceren,  omvormen van Lineaire naar Circulaire Economie, is een van de meest urgente innovaties van deze tijd.  Niet produceren van  “Cradle to Grave” (van wieg naar graf) maar van “Cradle to Cradle” ( van Wieg naar Wieg). (McDonnough&Braungart)

Hout groeit als “hernieuwbare grondstof” op natuurlijke wijze aan. Iets van hout moet zo gemaakt zijn dat het net zo lang meegaat als de tijd die nodig is om hoeveelheid gebruikt  hout op verantwoorde en natuurlijke wijze te laten aangroeien.

Bij het ontwerpen zorg ik voor een lange levensduur door:

  • Zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en energie door op maat voor  gebruik en smaak te ontwerpen. Het meubel past dan in “leven en beleven” en krijgt zo betekenis en waarde. Ook een verhaal dat ermee verbonden is kan hier aan bijdragen, zoals bij  “Goede Hope” stoelen .
  • Vakkundige constructies die onderhoud, reparatie of restauratie later mogelijk en betaalbaar maken. Demontabel maken draagt daar ook aan bij, denk aan verhuizen.
  • Als het gaat om materialen adviseer in de meest duurzame mogelijk.
  • Afbreekbare en natuurlijke hardwasolie voor blanke afwerking en acryl lak voor afwerken in kleur.

Niet duurzaam produceren brengt veel “verborgen kosten” met zich mee. Kosten om negatieve effecten op mens,  milieu en maatschappij  die  vaak pas later aan het licht komen,ongedaan te maken. Juist die kosten worden  niet in de prijs meegenomen. Duurzaam ontwerpen en maken voorkomt die verborgen kosten maar brengt vaak in eerste instantie hogere kosten met zich mee. De manier van werken vraagt meer tijd en aandacht.  Soms zijn  de materialen zijn duurder.

De manier van werken stimuleert echter een lang gebruik. Lang gebruik betekent dat de “gebruikskosten per jaar” lager zijn. Bovendien  brengen materiaal, wijze van construeren en afwerken bij afdanken minder complicaties met zich mee. De verwerkingskosten voor de maatschappij later zijn daardoor lager. Op langere termijn gezien is dat voor zowel klant als maatschappij voordelig.

Kortom: ” Bij becijferen duur, bij berekenen voordelig”.

 

meubelmaker duurzaam